Po co pielgrzymować?

Pielgrzymowanie ma długą tradycję we wszystkich religiach świata.

To, co najbardziej fascynuje w tym zjawisku, to przyczyna oraz cel, dla których pątnicy z całego świata udają się akurat tam, a nie gdzie indziej.

W kościele katolickim mówi się o charyzmacie danego miejsca.

Co kryje się za tym słowem? Charyzmat w tym przypadku to inaczej wyjątkowa siła, coś, co odróżnia daną destynację od innych, to coś, co narzuca pewien rodzaj przeżycia religijnego, profiluje pielgrzymów, którzy w zależności od swoich potrzeb i tego, o co chcą się modlić, wybierają miejsce swojego pątnictwa.

Charyzmatem mogą być związane z danym miejscem cuda, wyjątkowe znaczenie dla konkretnej zbiorowości (na przykład narodu), pewna tajemnica lub objawienie, które miało miejsce wcześniej.

Owe źródła powstawania sanktuariów wpływają na intencję, z jakimi przybywają do nich wierni.

Chorzy i niepełnosprawni odwiedzają Lourdes, Jasna Góra to miejsce kojarzone przede wszystkim z polską historią i obroną narodowości, Santiago de Compostela z kolei wybierają chcący się nawrócić, oczyścić, przeżyć głęboką przemianę duchową.