Mekka, czyli filar życia muzułmanina

Pielgrzymowanie do miejsc świętych stanowi bardzo istotny aspekt każdej religii.

Rzadko się jednak zdarza, żeby była ona jej niezbędnym elementem, koniecznością, warunkiem, który trzeba spełnić, aby nazywać się jej wyznawcą.

Tak właśnie jest w przypadku pielgrzymki do Mekki, będącej jednym z pięciu filarów islamu.

Każdy muzułmanin w swoim życiu musi udać się do tego miejsca przynajmniej raz.

Wyprawa do miasta położonego w Arabii Saudyjskiej może przybrać formęumra, a więc tak zwanej pielgrzymki mniejszej, którą można (choć nie trzeba) odbyć w dowolnym czasie oraz tzw.

pielgrzymki pełnej, czyli hadżdż, dozwolonej jedynie w określonym miesiącu w roku i obowiązkowej.

Muzułmanin może nie dotrzymać tego zobowiązania jedynie wtedy, gdy nie pozwala mu na to jego sytuacja finansowa lub zdrowotna.

Pielgrzymi, nazwani na czas wędrówki hadżi, w białych strojach przez trzy dni przemierzają okolice Mekki, następnie kolejne trzy odpoczywają.

Ich celem ostatecznym jest siedem rytualnych okrążeń wokół świątyni Al-Kaba oraz ucałowanie świętego Czarnego Kamienia.